Information

Uppfödningssätt på Östra Eketorp


Merparten av fodret är betesgräs. Tillskottsutfodring görs under vintern med egenproducerat grovfoder i form av hö och ensilage. Det ger så kallat stenålderskött, också benämnt gräsuppfött kött, vilket har en annan protein- och fettsyre-sammansättning (hög Omega-3-halt) än konventionellt producerat kött. Denna typ av kött är enligt kostexperter hälsosammare.Köttet säljs i parter

Hel part = Helt djur
Halv part = Halvt djur
Kvarts part = Kvarts djur

Delning av kvarts djur kan ske om beställaren så önskar. Även vid beställning av en kvarts part kan man få med alla typer av styckdetaljer.


Platsåtgång i frys

För frysskåpet i bild tar:
ett kvarts djur 3 utdragslådor,
ett halvt djur 6 utdragslådor,
o.s.v.

Tillbaka till huvudsidan


 Ekens Styckeri © 2009 (Webmaster)